Historický elektroodpad
Techmat.a.s. není výrobcem ani přímým dovozcem elektrických a elektronických zařízení. Proto řeší otázky elektroodpadu a zpětného odběru elektrozařízení ( zák.č.185/2001Sb. a č.7/2005Sb) prostřednictvím zřízených kolektivních organizací svých dodavatelů. Sběrná místa pro odběr elektroodpadu (včetně historického elektroodpadu - tj. elektrozařízení vyrobených do 13.8.2005) uvádí tyto kolektivní organizace na svých internetových stránkách.
Kolektivní organizace:

Certifikace ISO 9001 a ISO 14001  EKOKOM