Reklamační řádReklamace vyřizujeme v souladu s obecně závaznými právními přepisy, zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.